GLOBAL TALENTS: svoboda ravenstvo bratstvo (France)