Shows

15 00
ART FASHION by Nadezhda Shibina
16 00
foto
Slava Zaitsev's Fashion Laboratory

ASLAMOVA
KGB (KolyaGalyaBiryukovy)
LiaGorg
ZABEGINA
Vasilisa Polyanskaya

19 30
MUSIC SET | Polina Gagarina
20 00
ORIENTAL FASHION SHOW

Hany Elbehairy

Zineb Jondy

Bouchra Filali Ksikes

Houda Benmlih

ID Maroc

21 30
22 30
SPECIAL EVENT | Tesla Boy
Go to