Schedule

Shows
Manege (1 Manezhnaya Sq., Moscow)
15 00
ART FASHION by Nadezhda Shibina
16 00
foto
Slava Zaitsev's Fashion Laboratory

ASLAMOVA
KGB (KolyaGalyaBiryukovy)
LiaGorg
ZABEGINA
Vasilisa Polyanskaya

19 30
MUSIC SET | Polina Gagarina
20 00
ORIENTAL FASHION SHOW

Hany Elbehairy

Zineb Jondy

Bouchra Filali Ksikes

Houda Benmlih

ID Maroc

21 30
22 30
SPECIAL EVENT | Tesla Boy
Go to