Расписание

Показы
Музей Москвы, Зубовский б-р, 2
15 00
ВЕРОНИКА КАЛЬНЕУС
15 20
Morkovka
15 40
Emmy
16 00
Cosmologiya
16 20
Magnetic Wear
16 40
ZHARA
17 00
Alkhanashvili
17 20
IMPUGN
17 40
G/Os
18 00
Рома Уваров
18 20
TONY NECHAEV
18 40
NAIDAL
19 00
19 20
Kirill Mintsev
19 40
OTOCYON
20 00
Nashe
20 20
Volchok
21 00
Lady Like Brand
21 15
HOVANSKIE
21 30
YULIA MAKOGON
21 45
Nestor Rotsen
22 00
Alexander Erokhin
Презентации
Музей Москвы, Зубовский б-р, 2
FAKOSHIMA
DOUBLEASTUDIO
MOKUDODO